Miksi?

Automatic Excerpt Text

NIIN MIKSI?


MIKSI? Se on hyvä kysymys. Se on tärkeä kysymys, jota kuulee esitettävän hyvin usein eri tilanteissa. Yrittäjä saattaa esittää sitä itselleen arvioidessaan eri tilanteita, tiettyjen palvelujen tarpeellisuutta tai työntekijälleen vaatiessaan selitystä jollekkin ajankohtaiselle asialle.

Tätä kysymystä on erittäin tärkeä arvioida, varsinkin kun pohditaan yrityksen toimintaa tässä hetkessä sekä tulevaisuuden näkökulmasta. Miksi me teemme näin? Miksi emme tee? Kun se oma ”MIKSI?” on tiedossa on asioiden eteen työskentely huomattavasti helpompaa.

Me Mainos Kotkalla autamme sinua, jos kysymys tuottaa päänvaivaa. Yhdessä pohdimme ratkaisuja, joiden avulla tuota kysymystä ei välttämättä tarvitse niin usein viljellä tai osaat vastata siihen aukottomasti. Nykyaikaisten työkalujen sekä vuosien tuoman kokemuksen avulla, autamme sinua sekä yritystäsi pääsemään sinne minne yrityksesi haluaa mennä tai sinne missä muut jo ovat.

DIGITAALINEN MARKKINOINTI


Digitaalisia laitteita ja niille suunnattuja alustoja käyttää päivittäin lähes jokainen suomalainen. Digitaalisella markkinoinnilla on siis mahdollisuus tavoittaa valtavia määriä potenttiaalisia asiakkaita.

Digitaalinen markkinointi kattaa mm:
– Verkkosivut
– Hakukoneoptimointi
– Sosiaalinen media
– Uutiskirje- ja sähköpostimarkkinointi

Digimarkkinoinnissa on hyvä miettiä minne ja kenelle mainonta lähtökohtaisesti on tarkoitettu. Missä potentiaalinen asiakaskunta liikkuu ja mitä kautta heidät tavoittaa. Toiset voivat nostaa näkyvyyttään tehokkaasti esimerkiksi hakukonemainonnalla, kun taas toisille sosiaalinen media on tehokkain vaihtoehto uusien asiakkaiden tavoittamisessa.

Monille yrityksille paras vaihtoehto on toimia useammalla alustalla samaan aikaan. Mutta ei välttämättä! Tiedosta mihin yrityksesi käyttää rahaa markkinoinnissa. Onko tarpeellista laittaa rahaa kaikkiin markkinointikanaviin, vai kannattaako kenties keskittyä juuri sinne missä oman alasi suurin yleisö on. Me autamme sinua hahmottamaan nämä alustat ja ympäristöt.

Onko parempi tavoittaa suuria massoja ja löytää mahdollinen asiakas joukon keskeltä vai onko tehokkaampaa kohdentaa mainontaa pienemmälle mutta potentiaalisemmalle joukolle. Molemmilla keinoilla on puolensa. Tavoittamalla suurempia massoja luot samalla näkyvyyttä ja jätät itsestäsi jäljen. Pienempiä massoja on haastava tavoittaa, mutta pääset ihmisten ja yritysten tietoisuuteen. Usein tehokkainta on käyttää laaja-alaisesti pelikentän kaikkia alueita ja keinoja. Tulee kuitenkin muistaa että mainonta on pitkäjänteistä työtä jossa oikotiet ovat harvassa. Rakennetaan sinulle yhdessä vahva jalansija oman alasi ympäristöihin!

VISUAALINEN VIESTINTÄ


Visuaalinen viestintä on mainonnan ja näkyvyyden keskeisimpiä osa-alueita. Kuvia värejä ja muotoja on kaikkialla. Visuaalisuudella voidaan erottua, vahvistaa omaa identiteettiä ja välittää haluamaamme informaatiota sekä viestejä. Oikein laaditulla viestinnällä pystytään tarjoamaan katsojalle pyrkimyksen mukainen mielikuva.

Pelialustoja mainonnan kentällä on paljon. Siksi visuaalisuuden tulee olla kunnossa. Verkkosivujen ulkonäkö, sosiaalisen median kuvitus, bannerimainonta sekä kaikenlainen printtimedia käyntikorteista roll-uppeihin. Edellämainittuja kaikkia vahvistetaan visuaalisuuden keinoin. Hyvin toteutettu ulkonäkö herättää luottamusta ja kertoo ammattimaisuudesta. Kun taas epäselvä ja sotkuinen ulkoasu voi jopa pahimmassa tapauksessa karkoittaa asiakkaan.

YRITYKSEN BRÄNDÄYS


Brändi ja brändääminen ovat mainonnassa ja yritysmailmassa esillä jatkuvasti. Kun puhutaan brändistä, mistä oikeastaan on kyse?

Brändi on kokonaisuus. Se on mielikuva jostakin. Se on arvo joka muodostuu asiakkaan tai kuluttajan mielikuvassa. Brändi on jotain mitä edustetaan tai mitä halutaan tuoda esille.

Brändi ei synny hetkessä. Se on monen asian summa. Strategisella brändäyksellä valitaan suunta ja arvomaailma jota yritys tavoittelee joko yrityksenä, tuotekokonaisuudellaan, yksittäisillä tuotteilla tai vaikkapa henkilöllä.

Brändäykseen vaikuttaa esimerkiksi mainonta, palvelu, tuotteen ja yrityksen arvot, yrityksen tarina, visuaalisuus, värit, logot, sloganit, se miten yritys tai tuote esiintyy ulospäin. Näin brändi muodostuu pienemmistä toistuvista mielikuvista isommaksi kokonaisuudeksi jolla henkilö muodostaa mielikuvan yrityksestä tai tuotteesta. Kohdatessa samaistuttavia arvoja ja ajatuksia heidän on mahdollista muodostaa tunneside brändiin.

Onnistunut brändäys on erottuvaa, vaikuttavaa ja houkuttelevaa. Se luo varmuuden kuluttajan valintaan.